ZRAKOPLOVNI KLUB BJELOVAR    
 

** Povratak na Početnu

Pilotska škola

U skladu sa članom 19. Pravilnika o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Zrakoplovni klub Bjelovar, uz stručnu pomoć Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu Agencija), osnovao je Pilotsku školu za obrazovanje pilota mikrolakih zrakoplova kategorije I (avioni) i kategorije II (motorni zmajevi).
Pilotska škola je započela sa radom u jesen 2012. godine i do sada je osposobila 65 pilota mikrolakih zrakoplova klase I i II (avioni/motorni zmajevi) i 9 nastavnika za iste klase. Pilotske dozvole već je dobilo 74 pilota i nastavnika za klase I i II. Radi se o već iskusnim pilotima (sa dokazanim naletom u skladu sa Pravilnikom), pilotima koji su imali stranu pilotsku dozvolu koji su prošli dodatnu obuku i položili propisane ispite te o novim pilotima koji su prošli cijeli proces obuke ovdje.
Pilotska škola nastavlja sa radom i u sezoni 2015. godine. Upisi novih kandidata su u tijeku (zainteresirani se mogu javiti na kontakt podatke na početnoj stranici , telefon ili e-mail).

Na slici su prvih dvanaest pilota koji su sa uspjehom položili pilotski ispit prema novom Pravilniku o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova sa Voditeljem pilotske škole, Učiteljem letenja i Članovima Ispitnog povjerentsva.


** Povratak na Početnu

Web Stranica ZK Bjelovar
created by M.Pavković, zkbjelovar@gmail.com
ZK Bjelovar, ZK Bjelovar

Sva prava pridržana